SKUPAJ MOČNEJŠI


Drage obiskovalke, dragi obiskovalci spletne strani,

Slovenija je od 22. maja 1992 članica Organizacije združenih držav, najpomembnejše mednarodne organizacije, ki danes združuje 193 držav po vsem svetu. Ob tej priložnosti je leta 2012 ob 20. obletnici obeležitve članstva v OZN nastal priročnik Skupaj močnejši, namenjen zlasti osnovnošolcem tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja in njihovim učiteljem. Ker je informacij vsak dan več, internet pa dostopen tako v šolah kot večini domov, smo sklenili vsebino priročnika približati tudi prek spletnih strani in jo občasno dopolnjevati z novimi vsebinami, nalogami, igricami.

Spletna stran je namenjena predstavitvi namena ustanovitve OZN, njenih ciljev ter organiziranosti danes. Posebej je predstavljeno delovanje Slovenije v tej organizaciji. Na spletni strani najdete opisana različna področja delovanja OZN, ob tem pa tudi največje institucije, ki se ukvarjajo z njimi. Ob vsakem področju smo predstavili tudi dejavnosti Slovenije, ki so bile izvedene v mednarodnem okolju.

Ena izmed glavnih tem je zavzemanje OZN za mir in varnost, mednarodno razvojno sodelovanje in uresničevanje človekovih pravic po vsem svetu. Gotovo ste že slišali, da je OZN sprejela najpomembnejši mednarodni dokument o človekovih pravicah, Splošno deklaracijo človekovih pravic. Poseben poudarek je namenjen tudi izobraževanju in kulturi; na tem področju je zelo dejavna tudi Slovenija, tako v domačem in tudi mednarodnem okolju.

Najdete lahko koristne informacije o delovanju OZN pri organizaciji in zagotavljanju humanitarne pomoči ter uveljavljanju mednarodnega in humanitarnega prava. Trajnostni razvoj je bil za OZN vedno posebnega pomena, močno pa si prizadeva tudi za boj proti podnebnim spremembam, zanesljivo preskrbo s hrano in izboljšanje zdravstva. Če vas zanimajo možnosti zaposlitve v OZN po končanem šolanju, lahko o tem preberete tudi na teh spletnih straneh.

Vodnik po spletnih straneh:

–          vsako poglavje se začne z uvodnim povzetkom, kjer je zapisano najpomembnejše sporočilo poglavja.

–          sledijo temeljni poudarki vsebin, do katerih lahko pridete s klikom, ki jih spremlja slikovno in grafično gradivo, in zanimivosti z dodatnimi informacijami.

–          poglavje zaključuje posebni dodatek, razdeljen na dva dela:

  • učencem so namenjene rubrike Ali veš,da, kjer lahko preberejo  zanimive podrobnosti, ki so povezane s temo poglavja, Slovarček pojmov ter rubrika V razmislek, kjer želimo učence spodbuditi h kritičnemu premisleku o pomembnih vprašanjih v svetu in Sloveniji.
  • učiteljem je namenjen Kotiček za učitelje, ki ponuja nabor zamisli za različne dejavnosti, ki jih lahko izvedejo pri pouku ter tako poglobijo obravnavo posameznih dejavnosti OZN. Veliko jih je v povezavi z različnimi spletnimi stranmi.

Upamo, da vam bodo spletne strani v pomoč pri spoznavanju OZN tako pri pouku kot doma ter vam bodo omogočile vpogled v njeno široko delovanje ter prizadevanja Slovenije za doseganje njenih ciljev.